Nykarleby seminarium - matrikel 1873-1971

Författare
Gösta Cavonius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska Finlands lärarförbund, Svenska folkskolans vänner 1984 Finland, Helsingfors 313 sidor. : ill. 951-9087-26-5