Nykarleby stads historia D. 3, Tiden 1876-1975 - 1620-1975

Författare
Erik Birck
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nykarleby stads förl. 1988 Finland, Nykarleby 666 sidor. : ill., tab. 26 cm 952-90-0322-6, 952-90-0323-4, 951-99265-2-6
Nykarleby stads förl. 1980-9999 Finland, Nykarleby 3 d. 26 cm
Nykarleby stads förl. 1980 Finland, Nykarleby 736 sidor. : ill., kart., tab. 951-99283-9-1, 951-99265-4-2, 951-99265-2-6