Nyttan af forvagns inrättningen uti Sverige, med vederbörandes gunstiga bifall, vid kongl. carol. lärosätet i Lund under inseende af ... Clas Bl. Trozelius till offenteligit ompröfvande, uti den större läro-salen den III april år MDCCLXII, framgifven, för magister krantsen, af Anders Colliander Erlandsson

Författare
Clas Blechert Trozelius
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1762 Sverige, Tryckt hos directeuren Carl Gustav Berling [2], 28 sidor., [1] vikt pl.-bl. 4:o