Nyttoväxter från hela världen

Författare
(Eriksen, Dahl, Neuendorf, Tind.)
Genre
Encyklopedier, Encyklopedi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Warne, Göteborgstryckeriet 2013 Sverige, Sävedalen, Mölndal 2 vol. (1080 sidor. ill.) 27 cm i skyddskassett 27 cm 978-91-85597-47-5