O. G. Rejlander - svensk fotograf i Viktorias England : Moderna museet : 29/10-29/11 1970

Författare
Per Hemmingsson
(Text: Per Hemmingsson.)
Genre
Utställningskataloger, Katalog
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Moderna museet 1970 Sverige, Stockholm 1 folder ill. 42 x 30 cm