O Guarany T. 1

Författare
José de Alencar
Språk
Portugisiska
Förlag År Ort Om boken ISBN
s.n. 1938 Brasilien, S. Paulo 328 sidor.