O - scenprator

Författare
Sandro Key-Åberg
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aldus/Bonnier, Beyrond 1972 Sverige, Stockholm, Malmö 207 sidor.
Aldus/Bonnier, Bonnier 1965 Sverige, Stockholm, Stockholm 138 sidor.
Stockholms stadsteater 1965 Sverige, Stockholm 209 sidor.