OUTLINE Karriärplanering - En utvärderande studie av ett projektom coaching av arbetslösa

Författare
Mats Lundgren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskolan Dalarna 2007 Sverige, Falun