Obehöriga förfaranden med värdepapper - en studie över de civilrättsliga verkningarna av förfalskning och annan oegentlighet beträffande löpande skuldebrev, växlar, checkar och bankböcker

Författare
Henrik Hessler
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 1981 Sverige, Stockholm [6], 300 sidor. 23 cm 91-1-817251-2
1958 Sverige, Stockholm 339 sidor.