Objektorienterad processautomation med SattLine

Författare
Göran Johannesson
(Göran Johannesson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, Studentlitteratur 1994 Sverige, Lund, Lund [2], vi, 126 sidor. ill. (vissa i färg) 23 cm