Observations upon the state of the nation, in January 1712/3

Författare
Daniel Finch Nottingham, earl of
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1713 Storbritannien, London
printed for John Morphew 1713 England, London [2],34p. 8⁰.
Printed for John Morphew ... 1713 England, London [2], 33 sidor.
Printed for J. Morphew ... 1713 England, London [2], 33 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan