Och fyrarna fick lysa - Svenska Fyrsällskapets jubileumsbok 2016

Författare
(Redaktion: Magnus Rietz och fyra andra.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska Fyrsällskapet, Balkong 2016 Sverige, Donsö, Stockholm, EU-länderna 189 sidor. ill. 27 cm 978-91-85581-77-1