Octava Iliadis homericæ rhapsodia, græce et svetice. Quam ... præside mag. Johanne Tranér, ... p. p. Josephus Elliot stip. Nessel, Vestmannus. P. I. Op. LI. In audit. Gust. die XII Junii MDCCCXIX. H. A. M. S p. 1

Författare
Johan Vindician Tranér
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1819 Sverige, Upsaliæ, excudebant Zeipel et Palmblad, regiæ academiæ typographi [6], sidor. 329-332, sidor. 127-128 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan