Odüsszeusz hazatér

Originaltitel
Strändernas svall
Författare
Eyvind Johnson
(Eyvind Johnson ford. Lontay László)
Genre
Roman
Språk
Ungerska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gondolat 1976 Ungern, Budapest 429 sidor. 21 cm 963-280-407-4