Odd Fellows trapphus - upprustningen 2003 - antikvarisk kontroll : fastigheten Mina 12, Västerås domkyrkoförsamling, Västmanlands län

Författare
Rolf Hammarskiöld
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kulturmiljöavdelningen, Västmanlands läns museum 2003 Sverige, Västerås 9 sidor. : ill. 975021-4-6 (Invalid)