Oden, Tor och de andra Punktskrift

Författare
Barbro Lindell
(Barbro Lindell.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
TPB 1990 Sverige, Enskede 2 vol. (188 sidor. tryckt punktskrift)
Almqvist & Wiksell läromedel, Tuna tr. 1989 Sverige, Solna, Eskilstuna 80 sidor. ill. 22 cm