Odling av tomat i växthus - kompendium

Författare
Gunnar Erlandsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniv., Inst. för trädgårdsvetenskap, Avd. för köksväxtodling 1984 Sverige, Alnarp 34 sidor.