Odling i Illharjens skugga - undersökning av fossil åkermark och röjningsrösen för ny vägsträckning av riksväg 31 förbi Bäckseda samt cykelväg inom fastigheten Storegården 1:22 : Bäckseda socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län : arkeologisk undersökning

Författare
Berith Enbäck
(Berith Enbäck & Fredrik Engman)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jönköpings läns museum 2004 Sverige, Jönköping 10 sidor.