Odlingslandskapets utveckling i Åsens by, Haurida socken och Jönköpings län

Författare
Johanna Alton
(Johanna Alton, Fredrik Engman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1995 Sverige, Jönköping 101 sidor. kartor