Odlingsprogrammering av tomat i cirkulerande näringslösning

Författare
Gunnar Erlandsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1983 Sverige, Alnarp 34 sidor. 91-576-1717-1