Off record

Författare
Carl Henrik Svenstedt
(Carl Henrik Svenstedt.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand, Beyrond 1981 Sverige, Stockholm, Malmö 167 sidor. 22 cm