Offentlig sektor under omvandling - arbetsattityder, psykiskt välbefinnande och utveckling hos anställda inom Arbetsmarknadsverket

Författare
Lennart Hallsten
(Lennart Hallsten, Rickard Bracken)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbetslivsinstitutet 1995 Sverige, Solna 66 sidor.