Offerlågor - dikter

Författare
Martin Anfält
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
A. V. Carlson 1915 Sverige, Stockholm 94 sidor.