Officerare av ätten von Vogelsang vid Hennes Kungl. maj:ts drottningens livregemente och vid Hans Kungl. maj:ts livgarde D. II, Varjehanda material om Otto Henrik von Vogelsang, Fredrik Ludvig von Vogelsang och två av deras fyrmänningar

Författare
(Sammanställda av Otto Helander.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Otto Helander 2012 Sverige, Solna 21 sidor. 978-91-978242-3-1