Officerares och underofficerares släktskapsförhållanden vid Åbo-Björneborgs Kavalleriregemente enligt avlöningslistan 1699 samt deras relationer till ätten Björnram av Helgås och släktena Keith och Key, med en avslutande släkttavla över dessa

Författare
Eva Granberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1970 Sverige, Bromma