Officersförbundet 100 år - jubileumsbok

Författare
(Redaktör: Claes-Göran Dahl i redaktionen Johan Molin ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Officersförbundet, Edita Västra Aros 2007 Sverige, Stockholm, Västerås 352 sidor. ill. 978-91-633-1293-9