Ofredstider

Författare
Sven-Erik Sköld
(Sven-Erik Sköld, Per Sundgren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ekumedia 1991 Sverige, Härnösand 143 sidor. 22 cm 91-88004-05-8