Ofrivilliga samtal - villfarelser & döden

Författare
Mathias Leclér
(Mathias Leclér & Victor Johannesson.)
Genre
Skönlitteratur, Humor
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Placenta Förlag 2019 Sverige, Malmö 1 volym (opaginerad) illustrationer 25 cm 978-91-984379-0-4