Oidipus i Kolonos - Ajas Kvinnorna i Trachis : tre tragedier

Författare
Sofokles
(Sofokles översatta från grekiskan i grundtextens versmått och försedda med inledning och kommentar av Björn Collinder.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Forum, Bohusläningen 1974 Sverige, Stockholm, Uddevalla 205 sidor.
Prisma, Seelig, Tryckindustri 1965 Sverige, Stockholm, Solna 148 sidor.
Geber 1945 Sverige, Stockholm 165 sidor.
Norstedt, (Idun 1921 Sverige, Stockholm xxxi, 353 sidor., titelpl.