Ola Billgren Vol. 2. 2, Texts - en retrospektiv

Författare
Ola Billgren
(Translation from the Swedish: Kjersti Board)
Genre
Utställningskataloger, Katalog
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Moderna museet, Rooseum 1991 Sverige, Stockholm, Malmö 84 sidor. : ill. 91-7100-408-4, 91-88090-04-3