Ola Billgren Vol. 2. 1, Texter - en retrospektiv

Författare
Ola Billgren
Genre
Bok, Utställningskataloger, Katalog
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Moderna museet, Rooseum 1991 Sverige, Stockholm, Malmö 84 sidor. : ill. 91-7100-407-6, 91-88090-03-5
Moderna museet, Rooseum 1991 Sverige, Stockholm, Malmö 84 sidor. : ill.