Ola Billgren - en ny verklighet målningar 1962-1976

Författare
(Förord Kristina Lindkvist text Magnus Jensner)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsmuseet Gävleborg 2014 Sverige, Gävle 41 sidor. : ill. 978-91-86169-09-1