Olai Martini Läkiare book - efter en i Karolinska mediko-kirurgiska institutets bibliotek befintlig handskrift

Författare
Olaus Martini
(Olai Martini med inledn. och anmärkningar af J. V. Broberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utg:n 1879 Sverige, Stockholm 57 sidor.