Old Norse myths, literature and society

Författare
(Edited by Margaret Clunies Ross)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
University Press of Southern Denmark 2003 Danmark, Odense 312 sidor. : ill. 87-7838-794-9