Oliktänkaren - en bok om Artur Lundkvist

I mars 2006 är det 100 år sedan författaren Artur Lundkvist föd-des.

Den kubansk-svenske författaren René Vázquez Díaz kände

Lundkvist väl under hans sista år. I denna bok tecknar han en sub-jektiv

bild av en oerhört infallsrik, orädd, för att inte säga halsstar-rig,

författare.

Det handlar om hur Lundkvist blev ledargestalt för de svenska

proletärförfattarna och för svensk litterär modernism och om hans

starka politiska engagemang. Hur han efter andra världskriget blev

den mest bereste av svenska författare och den som i stort sett på

egen hand öppnade världen för litteraturintresserade svenskar.

Därefter följde den hårda, infekterade debatten om den tredje

ståndpunkten under 1950-talet, då Lundkvist bland annat beteck-nades

som halvkommunist av Herbert Tingsten. Motsättningarna

handlade inte minst om synen på USA:s roll i världen, där Lund-kvist

mycket tidigt förde fram en frän kritik som förebådade den

proteststorm som skulle komma under Vietnamkrigets år.

Den sedermera så uppburne och inflytelserike ledamoten av

Svenska Akademien var under en lång period betraktad som sam-hällsfiende

och i hemlighet utsatt för övervakning.

I boken ingår också ett urval av Artur Lundkvist mest intressanta

politiska artiklar.

FÖRFATTAREN: René Vázquez René Vázquez René Vázquez René Vázquez René Vázquez

Díaz Díaz Díaz Díaz Díaz är född på Kuba och

sedan 1974 bosatt i Malmö.

Han har publicerat en mängd

romaner bl.a. Fredrika i paradis

och Kärleksblommans ö samt

kokboken Berusad kyckling.

Författare
René Vázquez Díaz
Genre
Svensk skönlitteratur, Roman, E-böcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ordfront 2011 Sverige 399 sidor. 978-91-7441-330-4
Ordfront, s. n. 2010 Sverige, Stockholm, Stockholm 293 21 cm 978-91-7441-941-2
Ordfront, Scandbook 2006 Sverige, Stockholm, Falun 294 sidor. 22 cm 978-91-7037-216-2