Olivia Amenuti, eller Den hvita frun. En berättelse från trettonde århundradet, af G. ! H. Spiess. Öfversättning. Stockholm, 1820. Tryckt hos Fr. B. Nestius

Författare
Christian Heinrich Spiess
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1820 Sverige, Stockholm 56 sidor. =(s. 55/56 blank)= & omsl. 12:o