Oljud eller goljud - bullers störande och obehagliga effekter

Författare
Erik Borg
(Erik Borg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ahlséns forskningsinstitut 2008 Sverige, Örebro 68 sidor.