Olle Rajds nya klokbok

Författare
Olle Andersson
(Teckningar: Bertil Edin)
Genre
satire, humor
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länstidningen (LT) 1985 Sverige, Östersund 111 sidor. : ill. 21 cm
Länstidningen (LT) 1983 Sverige, Östersund 112 sidor. : ill. 22 cm