Olle Trumpetare och hans äventyr under Karl XII:s fälttåg

Författare
Nils Hydén
(Illustr. av Allan Egnell)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wennerberg 1958 Sverige, Stockholm 124 sidor. : ill.
Fröléen & Co. 1949 Sverige, Stockholm 181 sidor. : ill.