Olof Esplings stambok

Genre
Stamböcker (minnesböcker), Handskrifter
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1783-1798 Utgivningsland okänt / Ej specificerat [4] 396 sidor Illustrationer 9,5 x 16 cm