Valda skrifter D. 1

Författare
Israel Hwasser
(Förord och inledning, Per Hedenius.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lamm 1868 Sverige, Stockholm [2], xxiv, 361 sidor., 1 portr.
Hörlin, Leffler & Sebell 1842 Sverige, Upsala, Upsala 126 sidor.
W. Hörlins förlag 1842 Sverige, Upsala 38 sidor
Leffler & Sebell 1841 Sverige, Upsala, Upsala [2], 118 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan