Om ärter - en etnobotanisk skrift

Författare
Lena Nygårds
(Lena Nygårds.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Centrum för biologisk mångfald, Grahns tryckeri 2007 Sverige, Alnarp, Lund 51 sidor. ill. 19 cm 978-91-89232-25-9