Om åkerjordens afdikning och tegel-rörstillverkningen

Författare
Fredrik Dahl
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1863 Sverige, Stockholm 102 sidor. ill.