Om året - om høsten om vinteren om våren om sommeren

Författare
Karl Ove Knausgård
(Karl Ove Knausgård med bilder av Vanessa Baird and 3 others.)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Forlaget Oktober 2018 Norge, Oslo 1108 pages color illustrations 23 cm 978-82-495-1998-9