Om återfall i brott. Akademisk afhandling, hvars förra del, med den vidtlagfarna juridiska fakultetens vid kejserliga Alexanders-universitetet i Finland samtycke, under inseende af Johan Philip Palmén, ... för juridisk licentiatgrad till offentlig granskning framställes af Knut Ferdinand Lagus, j. u. kand., v. häradsh. uti hist. filol. lärosalen den 4 april 1855 kl. 10 f. m

Författare
Johan Philip Palmén
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1855 Finland, Helsingfors, J. C. Frenckell & son, 1855 [4], 112 sidor. 8:o