Om 1809-10 års riksdags statsrättsliga betydelse för statsregleringen 2, Inbjudningsskrift till afhörande af de offentliga föreläsningar

Författare
Herman Ludvig Rydin
(Af Herman Ludvig Rydin)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1876 Sverige, Uppsala 120 sidor.