Om 1809-10 års riksdags statsrättsliga betydelse för statsregleringen

Författare
Herman Ludvig Rydin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Akad. bokh. 1876 Sverige, Upsala 114 sidor.
1876 Sverige, Uppsala 120 sidor.
1875 Sverige, Uppsala 120 sidor.