Om Artur Hazelius bibliotek och arkiv i Nordiska museet - och några tankar om en museets ABM-modell idag

Författare
Bengt Nyström
(Bengt Nyström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nordiska museet u.å , Stockholm 14 sidor.