Om Ekshärad vill jag berätta - En skrift sammamställd i samband med Hembygdsföreningens 90 års jubileum 2013 med uppteckningar av Olle Lindskog 1926 samt minnen av Lars Mattsson, Maja Olsson och Ragnar Åkerström m. fl

Författare
Lena Calmestrand
(Lena Calmestrand.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trollreda 2013 Sverige, Trollhättan 138 sidor.