Om Engelbrekt, Erik Puke och Karl Knutsson som blef kung

Författare
Axel Lundegård
(Axel Lundegård.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ljus 1913 Sverige, Stockholm 282 sidor.